Antoinette Breed respecteert de privacy van alle gebruikers van onze dienstverlening en ziet het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen voor zover wij kunnen. Door gebruik te maken of mee te werken aan onze dienstverlening accepteert u dit privacy beleid en geeft u ons toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor onze dienstverlening. Deze privacy verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Antoinette Breed.

Inleiding

Informatie over onze dienstverlening is te vinden op www.antoinettebreed.nl. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en klantinformatie is voor ons van groot belang. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor doelen die op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn toegestaan.  Wij hebben voor verschillende doelen uw persoonsgegevens nodig,  bijvoorbeeld voor het leveren van diensten zoals met u en/of de opdrachtgever overeengekomen en voor activiteiten die plaatsvinden voorafgaand aan het leveren van onze diensten (zoals het maken van een offerte of het sturen van informatie ter voorbereiding op een assessment). De verwerking van de gegevens is dan noodzakelijk om u goed van dienst te zijn.

Welke gegevens verzamelen we en voor welk doel?

Antoinette Breed bewaart uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij om:

Onze diensten aan u te kunnen leveren. Bijvoorbeeld om op uw verzoek informatie te geven over onze dienstverlening, een offerte uit te brengen en hier vervolgens uitvoering aan te geven, de relatie met u te onderhouden in het kader van de opdracht, voor follow-up naar aanleiding van een opdracht, om een aanvraag voor bijvoorbeeld een assessment te verwerken en te bevestigen en om een factuur te verzenden.

Als verwerkingsverantwoordelijke andere partijen in te schakelen om een aspect of deel van de dienstenverlening voor u uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld een externe adviseur zijn, trainer of assessmentpsycholoog, of een extern(e) test(systeem) als onderdeel van het assessment, of een ict-systeem of -platform waarmee we onze diensten verrichten, bijvoorbeeld een online test leverancier. Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, zijn wij met hen de juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen overeengekomen om te zorgen dat deze derden uw gegevens alleen gebruiken of verwerken voor de met ons afgesproken doeleinden.

Ze om juridische redenen te delen met derden. Dit doen wij als we van mening zijn dat toegang tot de persoonlijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en/of gerechtelijke bevelen; (ii) om fraude, (toekomstige) beveiligingsissues of technische problemen te voorkomen of op te sporen of op te lossen; en/of iii) de belangen, eigenschappen of veiligheid van ons, onze gebruikers of het publiek te beschermen voor zover in overeenstemming met de wet.

Bewaren persoonsgegevens 

Wij slaan uw persoonlijke gegevens niet langer op dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en voor de diensten waarvoor u ze aan ons heeft toevertrouwd. Deelnemersgegevens (zoals vermeld onder 2) en (factuur)gegevens van onze opdrachtgevers bewaren wij maximaal 7 jaar in onze administratie na de laatste activiteit. Op uw verzoek kunnen we al uw gegevens direct na een assessment of andere dienstverlening uit ons bestand verwijderen.

Inzage, bewaartermijn en beveiliging dossier

Uw persoonlijke gegevens zoals assessmentdossier en testgegevens bewaren wij 1 jaar na afronding van het (assessment)traject. In die periode kunnen wij uw assessmentverslag voor u opzoeken, mocht u het kwijt zijn geraakt. Uw dossier wordt op zodanige wijze bewaard door Antoinette Breed, dat de vertrouwelijkheid van de gegevens bewaard blijft. Uitsluitend met uw toestemming delen wij het assessmentverslag met de opdrachtgever. Voorafgaand heeft u hierin inzage en kunt u nadere toelichting hierop krijgen. U heeft het recht om verstrekking van uw assessmentverslag aan de (toekomstige) werkgever, te blokkeren. Daarnaast zal de adviseur de persoonsgegevens in uw dossier corrigeren, als u kunt aantonen dat deze onjuist of onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doelstelling van het dossier. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient tot vernietiging van uw dossier, dan gaan wij tot vernietiging over. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen via  info@antoinettebreed.nl

Geheimhouding en gedragscode

Antoinette Breed adviseurs zijn te allen tijde gehouden aan geheimhouding van de kennis die voortkomt uit de werkzaamheden, mits dit gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Deze geheimhouding blijft ook na het beëindigen van de werkzaamheden bestaan. De Antoinette Breed adviseurs  zijn als arbeids- en organisatiepsycholoog tevens verbonden aan het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en werken volgens de gedragscode van het NIP.

Website/Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze  tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.
Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Vragen, klachten of suggesties

Wij hopen u hiermee zo te hebben geïnformeerd, dat u een helder beeld heeft van wat wij met de gegevens doen die wij van u ontvangen. Heeft u suggesties, klachten of vragen over onze privacy verklaring, kunt u contact met ons opnemen via  info@antoinettebreed.nl.